(On)draaglijke verdragen

(On)draaglijke verdragen

Patrick Mudekereza

Deze negentiende-eeuwse verdragen en moukandes die Patrick Mudekereza uit de collecties heeft gekozen, zijn archieven over de overdracht van grondgebieden door de plaatselijke dignitarissen aan het Comité d'Études du Haut-Congo, de voorloper van de Onafhankelijke Congostaat.
Voor wie geen archivaris is, zien ze er misschien onaantrekkelijk uit, maar hun impact was enorm.

Ze verwijzen naar onderhandelingen, transacties en betalingen om het recht te verwerven zich in een gebied te vestigen, en er zelfs de legitieme eigenaar van te worden. Volgens de wetenschappers die deze verdragen vandaag bestuderen, kan je gerust stellen dat de lokale dignitarissen, die het document met een kruis ondertekenden, de woorden misschien wel begrepen maar niet beseften welke invloed en gevolgen de ondertekening van deze documenten zou hebben.
Waarschijnlijk dienden deze verdragen vooral om zich te laten gelden tegenover andere, concurrerende, buitenlandse koloniale machten in de regio.
In een wereld en een tijdperk waar vooral de orale cultuur de bovenhand had, waren dergelijke geschreven documenten werkelijk bevreemdend.
Dat heeft Patrick Mudekereza ertoe aangezet samen met Aline Bosuma en Pitcho Womba Konga deze documenten opnieuw te bekijken en mondeling te presenteren, met parasietteksten erdoorheen geslamd.
Aline Bosuma is actrice en zangeres, Pitcho Womba Konga is acteur en slammer en maakte het album Crise de nègre.

 
>>> GO

>>> GO